Hvad betyder

ROAS

ROAS, eller Return OAdvertising Spend. Hvad er det egentlig, og hvordan kan du bruge ROAS til optimering af din Google Ads konto?

ROAS står for Return oAdvertising Spend. Det er en metric, som du kan bruge til at vurdere effekten af din annoncering.

Sådan beregnes ROAS:

Når du skal beregne ROAS skal du kende: Udbytte af annonceringen (Return) og omkostningen til annoncering (Ad Spend). Så kan du let beregne ROAS som:

ROAS = Udbytte / Omkostning

Eksempel: Du har omsat 1000 kr, og annoncering har kostet 100 kr. Så vil ROAS være 1000% eller ti gange.

Bemærk: Modsat ROI fraregnes omkostningen ikke, før du beregner ROAS. Derfor vil ROAS være 100%, hvis du har omsat 100 kr for en udgift på 100 kr. I det tilfælde ville ROI være 0%.

Her finder du ROAS

Selvfølgelig kan du selv beregne ROAS på en kampagne, men du kan faktisk let se ROAS i både Google Ads og Google Analytics:

Se ROAS i Google Analytics:

I Google Analytics kan du finde ROAS i de rapporter, der også indeholder omkostningsdata.
screenshot fra analytics

Se ROAS i Google Ads:

I Google Ads kan du ikke finde ROAS, hvis du søger på den under kolonner. I stedet skal du lede efter Konv. værdi / Pris. Bemærk at Konv. værdi / pris skal ganges med 100 for at få ROAS. Så 7,69 er lig en ROAS på 769%.
screenshot fra google ads