Hvad betyder:

ROI

ROI, eller Return Of Investment. Hvad er det egentlig, og hvordan kan du bruge ROI til optimering af din Google Ads konto eller din markedsføring generelt? Det kan du læse om her!

ROI er en af de vigtigste målinger, som virksomheder bruger til at måle succesen af deres markedsføringskampagner. For at kunne beregne ROI skal du vide, hvor mange penge du har brugt på kampagnen, og hvor mange penge den har genereret i omsætning.

ROI kan være et meget nyttigt redskab for virksomheder til at afgøre, om en bestemt markedsføringskampagne var investeringen værd eller ej. Hvis ROI er negativ, betyder det, at kampagnen har kostet mere at gennemføre, end den har genereret i indtægter. Hvis ROI er positiv, betyder det derimod, at kampagnen var rentabel og genererede mere omsætning, end den kostede at gennemføre.

Virksomheder kan bruge ROI som en rettesnor til at afgøre, om de skal fortsætte med at køre en bestemt markedsføringskampagne eller ej. Hvis ROI er negativ, kan de beslutte at afbryde kampagnen. Hvis ROI er positiv, kan de imidlertid beslutte at fortsætte med at køre kampagnen og investere flere penge i den.

ROI kan også bruges til at sammenligne forskellige markedsføringskampagner. Hvis to forskellige kampagner f.eks. har forskellige ROI’er, kan virksomheden beslutte, hvilken kampagne der er mest rentabel, og investere flere penge i den kampagne.

Alt i alt er ROI en meget vigtig måleenhed, som virksomheder kan bruge til at måle succesen af deres markedsføringskampagner.

Sådan beregnes ROI:

Der er et par forskellige måder at beregne ROI på:
1) Bruttofortjenstmetoden måler, hvor mange penge der blev tjent, efter at alle omkostninger forbundet med at generere denne indtægt er taget i betragtning.
2) Nettofortjenstmetoden trækker alle de omkostninger, der er forbundet med at generere indtægten, fra det beløb, der blev tjent.
3) CLV-metoden (Customer Lifetime Value) ser på, hvor mange penge en kunde er værd i løbet af sin levetid som kunde.

Alle tre metoder har deres egne styrker og svagheder, men de giver en måde at måle, hvor vellykket en markedsføringskampagne har været i forhold til det investerede beløb. Kampagner med en højere ROI har større sandsynlighed for at være vellykkede i det lange løb end kampagner med en lavere ROI.

Når du skal beregne ROI skal du kende: Fortjeneste (Return) og omkostningen til annoncering samt øvrige udgifter (Investment). Så kan du let beregne ROI som:

ROI = (Fortjeneste – Omkostning) / Omkostning x 100

Eksempel: Din fortjeneste er 1000 kr, og udgifterne er 300 kr. Så vil ROI være lig:

ROI = (1000 – 300) / 300  x 100 = 233%

Forskellen på ROI og ROAS:

Bemærk: Modsat ROI fraregnes omkostningen ikke, før du beregner ROAS. Derfor vil ROAS være 100%, hvis du har omsat 100 kr for en udgift på 100 kr. I det tilfælde ville ROI være 0%.

Kan du finde ROI i Analytics eller Google Ads?

Desværre har vi ikke fortjenesten i Google Ads eller Analytics. Her er det oftest kun omsætningen der er kendt. Derfor er det almindeligt at anvende ROAS som performanceindikator i stedet. Modsat ROI, beregnes ROAS ved at dividere omsætning med udgift. Derfor fortæller ROAS ikke, om du tjener penge på investeringen.

Se ROAS i Google Analytics:

I Google Analytics kan du finde ROAS i de rapporter, der også indeholder omkostningsdata. Se ROAS i Google Analytics

Se ROAS i Google Ads:

I Google Ads kan du ikke finde ROAS, hvis du søger på den under kolonner. I stedet skal du lede efter Konv. værdi / Pris. Bemærk at Konv. værdi / pris skal ganges med 100 for at få ROAS. Så 7,69 er lig en ROAS på 769%. ROI

Specialister i online markedsføring

Hos BIZON er vi specialister i optimering af Google Ads – og meget andet. Vi har mere end 10 års erfaring med opsætning og optimering af online markedsføring, og kan hjælpe med alle aspekter af din online marketing. Arbejde med ROAS er selvfølgelig en integreret del af vores arbejde.