ROAS, eller Return OAdvertising Spend. Hvad er det egentlig, og hvordan kan du bruge ROAS til optimering af din Google Ads konto?

ROAS, eller return on ad spend, er et vigtigt mål for at afgøre, hvor godt dine digitale markedsføringskampagner lykkes. Ved at forstå, hvad ROAS er, og hvordan man beregner det, kan du optimere dine kampagner for at opnå et maksimalt investeringsafkast.

Hvad er ROAS?

ROAS står for “return on ad spend” (afkast af annonceudgifter) Det er en måleenhed, der måler, hvor meget omsætning du genererer for hver krone, du bruger på reklamer. Hvis din ROAS f.eks. er 2, betyder det, at du genererer 2 kroner i omsætning for hver 1 krone, du bruger på reklamer.

Hvorfor er ROAS vigtigt?

ROAS er vigtig, fordi den giver dig mulighed for at måle succesen af dine digitale markedsføringskampagner. Ved at forstå din ROAS kan du optimere dine kampagner for at opnå maksimalt afkast af dine investeringer.

Sådan beregnes ROAS:

Når du skal beregne ROAS skal du kende: Udbytte af annonceringen (Return) og omkostningen til annoncering (Ad Spend). Så kan du let beregne ROAS som:

ROAS = Udbytte / Omkostning

Eksempel: Du har omsat 1000 kr, og annoncering har kostet 100 kr. Så vil ROAS være 1000% eller ti gange.

Bemærk: Modsat ROI fraregnes omkostningen ikke, før du beregner ROAS. Derfor vil ROAS være 100%, hvis du har omsat 100 kr for en udgift på 100 kr. I det tilfælde ville ROI være 0%.

Her finder du ROAS

Selvfølgelig kan du selv beregne ROAS på en kampagne, men du kan faktisk let se ROAS i både Google Ads og Google Analytics:

Se ROAS i Google Analytics:

I Google Analytics kan du finde ROAS i de rapporter, der også indeholder omkostningsdata.
screenshot fra analytics viser ROAS

Se ROAS i Google Ads:

I Google Ads kan du ikke finde ROAS, hvis du søger på den under kolonner. I stedet skal du lede efter Konv. værdi / Pris. Bemærk at Konv. værdi / pris skal ganges med 100 for at få ROAS. Så 7,69 er lig en return of ad spend på 769%.
screenshot fra google ads
Du kan bruge ROAS som en metric til at optimere dine kampagner efter. Ved Google Ads kan du bruge smart bidding, og dér styre efter en mål-roas, hvis du vil sikre lønsomhed på dine kampagner.

Brug profitoptimering hvis du vil være sikker på overskud

En anden mulighed for optimering er at optimere efter profit. Ved profitoptimering fodrer man systemet med kostpriser. Derved kan man beregne, hvor stor profit der har været ved et salg. Når man så fratrækker annonceudgifter kan man meget præcist styre sine kampagner efter de søgeord, produkter og kreativer, der giver det højeste udbytte. Dermed kan POAS (Profit On Ad Spend) være en meget bedre metric end return of ad spend, men det kræver som sagt at man har profit- eller kostdata i sit setup.

Hvad skal mit mål være?

Der findes ikke noget svar på dette spørgsmål, da den ideelle ROAS varierer afhængigt af dine forretningsmål og arten af dit produkt eller din tjeneste. Det væsentligste når du fastlægger dit return of ad spend er, at du lægger dig på en mål-ROAS som giver dig mulighed for at tjene penge. Hvis du lægger din ROAS for lavt risikerer du, at du ikke har overskud af dine kampagner, og lægger du den for højt får du ikke optimalt udbytte af annonceringen.

Mål-ROAS er for lav: Du vil opleve at eksempelvis Google Ads foreslår et mål-ROAS, der ikke giver dig mulighed for at tjene penge. Selvom Google har indsigt i rigtig mange data, kender de trods alt ikke dine kostpriser og dækningsgrader. Har du en dækningsgrad på omkring 30% vil en ROAS omkring 333% være smertegrænsen, hvor du bruger hele fortjenesten på salget på Google Ads.

Mål-ROAS er for høj: Omvendt kan det være fristende at lægge sig på en for høj ROAS. Jo højere ROAS, jo højere afkast. For at forstå problemet med for høj ROAS skal vi lige forklare hvordan Google Ads anvender mål-ROAS:

Når du sætter et target på en kampagne der bruger smart bidding vil Google oversætte det til en klikpris – Så jo højere mål, jo lavere klikpris – og jo lavere klikpris, jo mindre trafik får du.

Dermed betyder et for højt mål, at du ikke får den trafik, som du kunne, hvis målethavde ligget lavere. Så dybest set handler det om at finde det sweet spot, hvor du tjener penge, samtidig med at der stadig er noget volumen.

ROAS er et godt mål, fordi det giver dig mulighed for at måle succesen af dine digitale markedsføringskampagner. Ved at forstå din ROAS kan du optimere dine kampagner for at opnå et maksimalt investeringsafkast. Derudover er ROAS let at beregne og forstå, hvilket gør det til et vigtigt værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at forbedre sin digitale marketingindsats.