Customer Lifetime Value (CLV) er en vigtig måling, der hjælper virksomheder med at forstå, hvor meget værdi en kunde vil give totalt set. CLV er helt essentiel, hvis du vil vækste din forretning, og ikke bare leve af de kunder, der er i markedet lige nu. Hvis du baserer din budgivning på CLV i stedet for den enkelte ordreværdi, kan du byde højere i eksempelvis Google Ads, og dermed vinde mere af markedet.

CLV - Customer Lifetime Value

At beregne CLV for en kunde i en webshop indebærer at tage hensyn til forskellige faktorer såsom omsætning, frekvens og varighed af kundeforhold samt eventuelle omkostninger forbundet med at erhverve og fastholde kunden.

Her er en simpel formel til at beregne CLV:

CLV = (Gennemsnitlig ordre værdi) x (Antal gentagne transaktioner) x (Gennemsnitlig kundens levetid)

For at beregne CLV i en webshop, skal du tage følgende trin:

  1. Beregn gennemsnitlig ordre værdi (GOV): Dette er den gennemsnitlige omsætning, en kunde giver pr. ordre. Det kan beregnes ved at dividere den samlede indtjening i en given periode med det samlede antal ordrer i samme periode. Du kan også finde tallet i Google Analytics.GOV = (Samlet indtjening) / (Antal ordrer)
  2. Beregn købsfrekvens (KF): Dette er det gennemsnitlige antal køb en kunde foretager i en given periode. Det beregnes ved at dividere det samlede antal ordrer i en periode med det samlede antal unikke kunder i samme periode.KF = (Antal ordrer) / (Antal unikke kunder)
  3. Beregn kundens levetid (KL): Dette er den gennemsnitlige tid, en kunde forbliver aktiv i din webshop. Levetiden er den sværeste parameter at beregne, da de færreste shopsystemer har disse data. Derfor afhænge dette mange gange af et skøn. Kundens levetid varierer afhængigt af din branche og kundegruppe. For at beregne KL kan du bruge en historisk gennemsnitsværdi, eller hvis du har nok data, kan du beregne det specifikt for hver kunde.KL = (Gennemsnitlig tid mellem første og sidste køb)
  4. Indsæt værdierne i CLV-formlen:CLV = (GOV) x (KF) x (KL)

Husk, at denne metode er en simpel tilgang til at beregne CLV. Formålet med denne metode er at kende den samlede omsætning fra den enkelte kunde, for derved at kunne sætte et ROAS eller POAS mål baseret på CLV frem for blot omsætningen fra hver enkelt ordre.

For mere præcise og sofistikerede beregninger kan du overveje at bruge statistiske metoder, såsom overlevelsesanalyse og købsmodeller, der tager højde for forskellige kundesegmenter og deres adfærd.